top of page

Kalite Anlayışımız

Kuruluşumuz ;

»Çağın gerisinde kalmadan,kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,

»Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini zamanında karşılayıp,kalite standardını ve buna bağlı olarak da müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmayı,

»Kullandığı tüm kaynakları tüketimini en az seviyeye indirerek çevre kirliliği yaratan atıklarını azaltmayı,

» Tabi olduğu kanun, yönetmelik ve standartlara titizlikle uymayı,

» Çalışanlarını iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyan bir firma olmayı kalite politikası gereği olarak kabul ve taahhüt eder.

variation2_about_img1.jpg
bottom of page