top of page

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Detay Mold olarak çevreye değer veriyoruz ;

  • Çağın gerisinde kalmadan,kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,

  •  Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini zamanında karşılayıp,kalite standardını ve buna bağlı olarak da müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmayı,

  •  Kullandığı tüm kaynakları tüketimini en az seviyeye indirerek çevre kirliliği yaratan atıklarını azaltmayı,

  •  Tabi olduğu kanun, yönetmelik ve standartlara titizlikle uymayı,

  •  Çalışanlarını iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyan bir firma olmayı kalite politikası gereği olarak kabul ve taahhüt eder.

bottom of page